meble kolonialne, loftowe, indyjskie, industrialne, drewniane, z Indii

Infolinia (od 10:00 - 17:00 pn.-pt) : +48 797-963-584

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA SKLEPU INTERNETOWEGO 

WWW.BELLA-DECOR.PL

25.05.2018

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest: właściciel Sklepu Internetowego  firma PRAZI Import Sp. z o.o., Pl. Matejki 20/2, 65-056 Zielona Góra, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554563, NIP 973102113. Adres poczty elektronicznej: sklep@belladecor.pl numer telefonu: +48 797-963-584

 3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
   • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać Tobie zamówienie
   • Adres zamieszkania/dostawy – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
   • Nr telefonu – możemy powiadomić Ciebie sms-em o wysłaniu towaru. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
   • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
   • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
   • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

       oraz w przypadku firmy:

   • nazwa firmy,
   • numer NIP,
   • adres (siedziby lub dostawy towaru),
   • numer telefonu,
   • email.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
   • Do zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
   • Rejestracja konta – jest dobrowolna ( rejestracja konta nie jest wymagana przy składaniu zamówień). Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
   • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać. 
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:
   • Zawarcie i wykonania umowy  sprzedaży /usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B)
   • Jeśli tak zdecydujesz - rejestracji konta w sklepie  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
   • Kontaktowania się z Toba telefonicznie lub mailowo w sprawach związanych z obsługą i realizacja umowy,
   • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nas jako Sprzedawcy, np. wystawianie i przechowywanie faktur, oraz innych dokumentów księgowych,( art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
   • dokonania rozliczeń wynikających z umowy z Tobą/ klientem (art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)
   • niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów ( art. 6 ust. 1 lit. A RODO)
   • Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
   • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami prawa,
   • w celach marketingowych, np. w celu dopasowania reklam zgodnie z treściami przez Ciebie przeglądanymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A)
   • obsługi transakcji płatniczych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Ciebie oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu w  jaki korzystasz z naszego sklepu (w tym narzędzi użytych do korzystania z Serwisu) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotycz

Dane osobowe podawane przez Ciebie dobrowolnie nie są łączone ze zbieranymi automatycznie danymi na temat sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu. Administrator informuje, że ze względów technicznych czasami może dojść do takiego połączenia, jednakże w takiej sytuacji tak połączone dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Serwisu i oraz w celu tworzenia statystyk na wew. potrzeby Administratora.

 1. Przewidywani odbiorcy Twoich danych osobowych:
   • podmioty, przy pomocy których Sprzedawca wykonuje Umowę sprzedaży,
   • instytucjom finansowym w związku z dokonanymi płatnościami,
   • przy realizacji dostawy – firmom kurierskim, operatorowi pocztowemu lub brokerowi firm transportowych.
   • Twoje dane mogą być udostępnione również organom publicznym walczącym z nadużyciami i oszustwami.
   • Dostawcy usług techniczno informatycznych: (hosting, dostawcy poczty elektronicznej) Twoje dane mogą być udostępnia wybranemu dostawcy działającemu na nasze zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
   • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Udostępniamy zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na nasze zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 1. Czas przechowywania Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe są przechowywane  przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celu: 
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
   • statystycznych i archiwizacyjnych, 

Będziemy je przechowywać maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 1. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, dostarczanych przez firmę Google Inc.  oraz z usługi dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepu Internetowego. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych). Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania potencjalnego klienta oraz sposób jego zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 2. Każdy użytkownik naszego sklepu ma możliwość zablokowania w łatwy sposób udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu możesz zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 
 1. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

 2. Pamiętaj, że przysługuje Tobie prawo dostępu do treści dotyczących Twoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uaktualnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail pod adres: sklep@belladecor.pl.

 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej witrynie internetowej www.bella-decor.pl. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej witrynie internetowej.
  Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Użytkownika, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu.

 

 • STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES
 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a)     Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b)     Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:
  •    akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookie,
  •    akceptacji wyłącznie wybranych plików cookie,
  •    akceptacji wyłącznie własnych plików cookie (zewnętrzne pliki cookie nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny),
  •    odmowie akceptacji wszystkich plików cookie.

  Poniżej zamieszczamy odesłania do omówienia sposobu ustalenia zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Firefox - informacje o cookies
  Internet Explorer - informacje o cookies
  Chrome - informacje o cookies
  Bing - informacje o cookies
  Safari - informacje o cookies

  Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora

Do góry